Vår kompetanse

Immaterial- og markedsføringsrett

Immaterielle rettigheter, forretningshemmeligheter og data − ofte omtalt som IPR − er sentralt for virksomheters verdiskaping. Lav bevissthet rundt IPR fører til dårlig forvaltning av egne rettigheter, tapte forretningsmuligheter og økt risiko for å krenke andres rettigheter − med påfølgende tvister og økte kostnader.

Vi har bred erfaring innen alle industrier, og bistår norske og utenlandske virksomheter med sikring og forvaltning av IPR. Vi har erfaring med alle industrier, men særlig kunnskap om olje-, gass- og offshoreindustrien, IT/teknologi, media og innholdsproduksjon, havbruk, næringsmiddelindustrien og detaljhandelen. Vi bistår med vurdering og sikring av IPR ved virksomhetsoverdragelser, og håndterer tvister knyttet til IPR for alle instanser.


Vi bistår også med problemstillinger knyttet til stordata (big data) for å sikre at virksomheten har tilstrekkelig kontroll med og adgang til å utnytte verdifull data.

Våre tjenester

Kommersialisering av IP-rettigheter
Lisensiering, overdragelse og sikring av IPR, inkludert selskapsoverdragelse eller reorganisering
Validitetsvurderinger, intervensjon og håndhevelse av IP-rettigheter
Håndheving av immaterielle rettigheter og forsvar mot påstander om rettighetsinngrep
Teknologisamarbeid
Internett og sosiale medier
Markedsføring
Patent og opphavsrett
Produkt- og konseptutvikling/vurdering av produktkopier etc.
Distribusjon
Rettighetsklarering og forhandlinger med kollektive rettighetsorganisasjoner
Tvisteløsning i og utenfor domstolene

In-depth knowledge. Service minded. Solution oriented.

Legal 500