Om oss

Hva vi tror på

I Selmer jobber vi for å skape varige verdier; for klientene våre, hverandre og samfunnet vi er en del av. Vi har også fire kjerneverdier som oppsummerer hva som er viktigst for felleskapet vårt, og hva vi skal strekke oss etter når vi jobber sammen.

Tett på

Å være tett på klientene, hverandre og samfunnet rundt oss er en forutsetning for alle som jobber i Selmer. Det krever også at vi er nysgjerrige på morgendagens utfordringer.

Drivkraft

For å bevare den sterke drivkraften vi har i Selmer, må alle som jobber hos oss se og skape muligheter. Sammen er vi en motor for utvikling. 

Takhøyde

For at alle som jobber i Selmer skal få rom til å utvikle seg, må vi aktivt søke ulikhet og meningsbrytninger.  

Begeistring

Vi er opptatt av å skape den beste hverdagen for hverandre. I Selmer byr vi på oss selv og har det gøy sammen. 

Selmers visjon er å skape varige verdier − også i samfunnet vi er en del av.

Les mer om våre pro bono-prosjekter

Vårt samfunnsbidrag

Saksetrapp Oslo