Arbeidserfaring

2016
Sertifisert mekler – Den Norske Advokatforening
2015
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2005 - 2015
Senioradvokat/fast advokat/advokatfullmektig – Advokatfirmaet Wiersholm AS
2003 - 2005
Dommerfullmektig – Holmestrand tingrett
1999 - 2009
Sensor, juridisk fakultet – Universitetet i Bergen
1999 - 2003
Fung. Lovrådgiver/rådgiver/førstekonsulent – Lovavdelingen, Justisdepartementet
1999
Assistent (vernepliktig jurist) – Generaladvokaten

Utdanning

Post Graduate Diploma London – King's College
Cand.jur. – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

2022
The International Arbitration Review
2022
The Dispute Resolution review
2019
Byggeprosjekter fra start til slutt
2008
Gyldendal rettsdata – Sivilprosess og forvaltningsrett