Menneskene

Eldrid Huseby Gammelsrud

Fast advokatOslo

Last ned profilbilde

Eldrid Huseby Gammelsrud

Kompetanse

Eldrid Huseby Gammelsrud er spesialisert innen arbeidsrett og bistår klienter på alle områder innenfor rettsområdet. Hun har særskilt erfaring knyttet til varsling, nedbemanning og omstillingsprosesser, ansattrepresentasjon i styret, arbeidstidordninger og virksomhetsoverdragelse. I tillegg har Eldrid bred erfaring med å utarbeide arbeidsavtaler, håndtering av personalsaker, opphør av arbeidsforhold, forhandling av sluttavtaler og styringsrettsspørsmål. Eldrid har tidligere deltatt i lovforberedende arbeid for norske myndigheter, i forbindelse med endring av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Arbeidet bestod i å utarbeide en rapport til Arbeids- og sosialdepartementet om varslingsregler i EU og ulike lands nasjonale lovgivning.

Arbeidserfaring

2020
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2018 - 2020
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2016 - 2018
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Schjødt AS
2015 - 2016
Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett – Universitet i Oslo

Utdanning

2011 - 2016
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2016
Rapport til Arbeids- og sosialdepartementet om varslingsregler i ulike land og EU/EØS – inntatt som digitalt vedlegg til NOU 2018:6
2016
Nettnøytralitet og konkurranserett – misbruksforbudets anvendelse på blokkering og «fast lanes»/«slow lanes»