Kompetanse

Ellev Sandtrøen er spesialist på offentlige anskaffelser, og bistår blant annet leverandører med å skrive klage til offentlige oppdragsgivere, Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA), samt med å begjære midlertidig forføyning for domstolene for å få stanset kontraktsinngåelser. Ellev bistår også klienter med regelverket for offentlig støtte, og har særlig erfaring med å vurdere om offentlige aktører som inngår kommersielle avtaler opptrer på markedsvilkår. Ellev har tidligere vært praktikant i EFTAs Overvåkingsorgan (ESA)s juridiske avdeling hvor han blant annet jobbet med generell EØS-rett (fire friheter), offentlige anskaffelser, offentlig støtte, konkurranserett og prosedyre.

Arbeidserfaring

2022
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2022
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2018 - 2019
Praktikant – EFTAs Overvåkningsorgan (ESA), Legal and Executive Affairs Department

Utdanning

2013 - 2018
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo
2017 - 2017
Utveksling, et semester – Ludwig- Maximilians- Universität München (LMU), Tyskland
2011 - 2012
Årsstudium i psykologi – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Publikasjoner

2018
EU/EØS rettens krav til nasjonale forhåndstillatelsesordninger