Menneskene

Fredrik Bjercke Punsvik

SenioradvokatOslo

Last ned profilbilde

Fredrik Punsvik

Kompetanse

Fredrik Bjercke Punsvik er fagleder for arbeidsrett i Selmer. Han bistår selskaper med rådgivning og tvisteløsning innen alle arbeidsrettslige problemstillinger. Fredrik er en særlig etterspurt rådgiver innen krevende personalsaker, inkludert opphør av arbeidsforhold og håndtering av varslingssaker. Han har også erfaring med generell tvisteløsning og forretningsjuridisk rådgivning, og brukes aktivt som strategisk rådgiver i omorganiserings- og nedbemanningssaker. Han er tidligere folke- og tillitsvalgt politiker, og har jobbet med politisk analyse og myndighetskontakt i Rud Pedersen Public Affairs. Fredrik er en erfaren foredragsholder og holder jevnlig foredrag for klienter og studenter. Fredrik fullførte mastergrad i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen med spesialisering i arbeidsrett og selskapsrett i 2016.

Arbeidserfaring

2023
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2022
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2018 - 2019
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2016 - 2018
Advokatfullmektig – Kvale Advokatfirma DA
2014 - 2016
Trainee – Diverse advokatfirmaer

Utdanning

2019 - 2019
Executive Education – Harvard Law School
2011 - 2016
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

2020
Ekspertkommentar til hjemmekontorforskriften, Juridika Innsikt, 18. september 2020
2017
Unntak fra arbeidstidsreglene for ledende eller særlig uavhengig stilling (medforfatter), artikkel i tidsskriftet Praktisk økonomi & finans 02/2017, Universitetsforlaget
2016
Terrorhensikt: Hva skal til for at en ellers straffbar handling anses som en terrorhandling?