Kompetanse

Håkon Christoffersen er tilknyttet kompetanseområdet EU, EØS og konkurranserett​ Håkon jobber med et bredt spekter av saker, med hovedfokus på konkurranserett i transaksjonsprosesser, herunder fusjonskontroll og kontakt med konkurransemyndigheter i ulike jurisdiksjoner. Håkon jobber også med etterforskningssaker og utarbeidelse av og opplæring i compliance-rutiner, i tillegg til annen konkurranserettslig rådgivning. ​ ​ Fra sin tidligere jobb i Konkurransetilsynet har Håkon bred erfaring med konkurranserettslige problemstillinger og Konkurransetilsynets prosesser og saksbehandling. Håkon har også herfra særlig erfaring knyttet til fusjonskontroll, og har vært involvert i et stort antall transaksjoner de siste årene. Videre har Håkon ved flere anledningen deltatt på "dawn raids", hvor Konkurransetilsynet gjennomfører uanmeldt razzia hos bedrifter som mistenkes for brudd på konkurranselovgivningen.​ ​ Håkon jobber også med problemstillinger knyttet til selskapsrett og transaksjoner og M&A.​ Håkon er anerkjent som Recommended Lawyer av det internasjonale rankingbyrået Legal 500 innenfor EU and Competition, 2022.

Arbeidserfaring

2022
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2022
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2017 - 2019
Førstekonsulent – Konkurransetilsynet
2015
Trainee – SANDS Advokatfirma DA

Utdanning

2022
Executive Education – Saïd Business School, University of Oxford
2017
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen
2011 - 2014
Bachelor i jus – Høgskolen i Lillehammer

Publikasjoner

2017
Krav til skille mellom monopol- og konkurransebasert virksomhet i kraftsektoren – kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille i energiloven §§ 4-6 og 4-7