Menneskene

Håvard Olsen Sterri

AdvokatfullmektigOslo

Kontaktinformasjon

Kompetanse

Arbeidserfaring

2017
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2016 - 2017
Vitenskapelig assistent – Institutt for privatrett

Utdanning

Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Ekspropriasjonserstatning og reguleringsplaner. Særlig om strøksprisprinsippet