Kompetanse

Liv Monica Stubholt er en erfaren forretningsadvokat med særlig kompetanse på strategi, forretningsutvikling og lang fartstid i styrerommet. Hun arbeider både med transaksjoner og endringsprosesser for virksomheter i porteføljen. De siste årene har hun vært særlig aktiv innenfor de næringer som bidrar til avkarbonisering av samfunnet, inkludert vannkraft, karbonfangst, hydrogen, havvind og batterier. Liv Monica arbeider primært med virksomheter i energisektoren og sjømatindustrien og har flere norske og internasjonale styreverv. Hun har også bred kunnskap om geopolitikk, nordområdene og Arktis, EØS-avtalen og norsk-europeisk samarbeid. Hennes portefølje omfatter store internasjonale virksomheter som har investert i Norge. Liv Monica var styremedlem i Norsk-Tysk Handelskammer fra 2010 til 2022. Hun har tidligere vært toppleder i næringslivet herunder i flere stillinger i Aker-konsernet. Hun har også flere år i politikken herunder som statssekretær i Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet. Hun har bred erfaring med beslutningsprosesser i offentlig sektor og offentlig eierskap. Dette gir innsikt i forretningsutvikling i grensesnittet offentlig og privat sektor og politiske prosesser av betydning for næringslivet. Hun har et sterkt engasjement og fartstid på utvikling av den juridiske dimensjonen av bærekraft og hun er i flere år vært medlem av det internasjonale styret i World Ocean Council som arbeider for ansvarlig næringsliv tilknyttet havbaserte næringer. Liv Monica er en inspirerende og anerkjent kunnskapsformidler, og holder jevnlig foredrag innen bærekraft, virksomhetsstyring og styrearbeid særlig innenfor energi og sjømat. Hun er rådsmedlem i Avdeling for petroleums- og energirett ved Det juridiske fakultet i Oslo og tidligere medlem av divisjonsstyret for energi, miljø og ressurser i Norges Forskningsråd. Hun har vært medlem i flere offentlige utvalg (herunder Europautredningen) og hun ble i 2022 oppnevnt av regjeringen som medlem av Energikommisjonen.

Arbeidserfaring

2015
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2010
Konsernsjef – Aker Seafoods ASA
2013 - 2015
Partner – Advokatfirmaet Hjort DA
2012 - 2013
Konserndirektør, strategi og kommunikasjon – Kværner ASA
2011 - 2012
Administrerende direktør – Aker Clean Carbon AS
2009 - 2011
Investeringsdirektør – Aker ASA
2007 - 2009
Statssekretær – Olje- og energidepartementet
2005 - 2007
Statssekretær – Utenriksdepartementet
2000 - 2005
Partner – Advokatfirmaet BA-HR
1997 - 2000
Juridisk rådgiver – Norsk Investorforum (IT Fornebu og IT Fornebu Eiendom)
1995 - 1997
Politisk rådgiver Senterpartiets stortingsgruppe – Stortinget (Finanskomitéen)
1990 - 1995
Advokatfullmektig/fast advokat – Advokatfirmaet BA-HR
1990
Trainee, Juridisk avd. – EU-kommisjonen i Brussel
1988 - 1990
Advokatfullmektig – Advokatene Bredo Stabell og Jens B Heggemsnes

Utdanning

1987
Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2013
Norske offshoreverfts konkurranseevne
2012
Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU
2012
FoU-strategi for en havnasjon av format – HAV21