Kompetanse

Margaret Langseth Solberg jobber hovedsakelig med transaksjoner, selskapsrett og aksjonærspørsmål. Hun har bred transaksjonserfaring og har ledet flere større kjøps- og salgsprosesser for oppkjøpsfond og industrielle aktører. I tillegg er Margaret tilknyttet Selmers venturekapitalgruppe med et særlig fokus mot grenseflaten teknologi, jus, finans og skatt. Hun arbeider tett med vekstselskaper i forbindelse med finansiering, løpende aksjonærspørsmål og strukturering av ulike medinvesteringsprogrammer for ansatte. Margaret er spesialisert innen selskapsrett og aksjeselskapsrett ved Universitet i Bergen, og har skrevet masteroppgave om aksjonærer sin forkjøpsrett til aksjer ved indirekte eierskifte.

Arbeidserfaring

2019
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS

Utdanning

2013 - 2018
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen
2022
Executive Education – Saïd Business School, University of Oxford

Publikasjoner

Aksjonærenes forkjøpsrett til aksjer ved indirekte eierskifte