Menneskene

Martin Bogstrand Sørensen

SenioradvokatOslo

Last ned profilbilde

Martin Bogstad Sørensen

Kompetanse

Martin Bogstrand Sørensen er en del av Selmer tvisteteam, og er spesialisert i sivilrettslig prosedyre innen fast eiendom, offentlig rett og ekspropriasjon. Han har utstrakt erfaring med ekspropriasjons- og skjønnssaker om erstatning for næringseiendom, utviklingseiendom, industrieiendom og rettighetsforhold, eller verdsettelse av aksjer og eiendom ved innløsning etter for eksempel aksjeloven eller plan- og bygningsloven. For øvrig har han lang erfaring med sivile tvister innenfor erstatning og kontrakt tilknyttet eiendom og infrastruktur, offentligrettslige inngrep og rådighetsbegrensninger, friluftsloven, naboforhold, og søksmål om gyldigheten av offentlige forskrifter og enkeltvedtak, for eksempel i plan- og byggesaker eller innenfor petroleumssektoren. Martin bistår også med generell rådgivning innenfor næringseiendom, eiendomsutvikling, ekspropriasjon og plan- og bygningsrett, og har flere styreverv i eiendomsbransjen. Han har tidligere vært ansatt hos Sivilombudet, der han særlig arbeidet med plan- og bygningsrettslige spørsmål.

Arbeidserfaring

2016
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2011 - 2015
Advokatfullmektig/fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA
2009 - 2011
Førstekonsulent – Sivilombudsmannen
2007 - 2009
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Utdanning

2022 - 2022
Executive Education – Saïd Business School, University of Oxford
2002 - 2007
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Tromsø
2000 - 2002
Grunnfag og mellomfag filosofi – Universitetet i Tromsø

Publikasjoner

En sammenlignende fremstilling av reglene om selgerens opplysningsplikt etter avhendingslova § 3-7 og avtaleloven § 33, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø – skriftserie, nr. 73