Kompetanse

Martin Tandstad Ege er tilknyttet Selmers team for henholdsvis TMT og Energi. Han jobber primært med generell kontraktsrett med hovedfokus på olje og gass, fornybarenergi, teknologi og teknologiutvikling. Martin bistår jevnlig klienter med større prosjekter innenfor sine områder og har, blant annet, omfattende erfaring med større prosjekter fra anbudsstadiet til sluttoppgjør, inkludert forhandlinger, kontraktsadministrasjon, underleverandørkontrakter og tvister. Videre bistår Martin klienter med utforming, forhandling og oppfølgning av ulike samarbeids- og samspillsavtaler, distribusjonsavtaler, kjøp og salg av ulike eiendeler og andre kommersielle avtaler. Ege har tidligere jobbet in-house og har betydelig erfaring med løpende operasjonell oppfølging innen sine fagområder. Han har også omfattende internasjonal erfaring, blant fra Europa, Vest-Afrika og Asia.

Arbeidserfaring

2020
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2019
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2019
Legal Counsel – TechnipFMC (Secondment)
2019 - 2019
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2018 - 2018
Legal Counsel – TechnipFMC (Secondment)
2017 - 2019
Advokatfullmektig – Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA
2015 - 2015
Legal Counsel – Ezra Holdings Ltd, Singapore (Secondment)
2014 - 2017
Legal Counsel – EMAS AMC
2013 - 2014
Avdelingsleder Contracts Management – EMAS AMC
2012 - 2013
Legal Counsel – EMAS AMC
2011 - 2012
Kontraktsrådgiver – EMAS AMC

Utdanning

2019
Executive Education – Harvard Law School
2011
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen
2011
LLM Maritime Law – University of Southampton

Publikasjoner

2020
Lov & Data - Harmonisering av reguleringen av endringer på tvers av SSA-ene - et konfliktdempende tiltak?
2020
Lov & Data - Force Majeure - om rekkevidden av "umulighetsvilkåret" i SSA