Menneskene

Milja Lønne Mørkhagen

Fast advokatOslo

Last ned profilbilde

Milja Lønne Mørkhagen

Kompetanse

Milja Lønne Mørkhagen er tilknyttet kompetanseområdene børs- og verdipapirrett. Hun bistår norske og internasjonale utstedere, finansielle rådgivere og investorer innenfor børs- og verdipapirrett, selskapsrett og M&A. Milja har erfaring fra en rekke børsnoteringer, fortrinnsrettsemisjoner, rettede emisjoner og oppkjøp. Milja har også erfaring med tilbakekjøp, incentivprogrammer, stabiliseringstiltak, og gir i tillegg løpende rådgivning innenfor selskapsledelse og eierstyring.

Arbeidserfaring

2018
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2015 - 2017
Arbeidsgruppeleder Universitetet i Bergen – Universitetet i Bergen

Utdanning

2018
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

Forholdet mellom straff og overtredelsesgebyr ved vanskjøtsel av dyr. En vurdering av grensedragningen mellom dyrevelferdsloven §§ 34 og 37 ved overtredelse av dyrevelferdsloven § 24