Menneskene

Nina Stærnes

AdvokatfullmektigOslo

Last ned profilbilde

Nina Stærnes

Kompetanse

Nina Stærnes er primært tilknyttet Selmers team for ESG og Compliance. Hun rådgir selskaper om implementering av retningslinjer og rutiner for compliance og bærekraft, i tillegg til gjennomføring av Integrity Due Diligence og risikovurderinger. Nina er spesialisert innen fagområdene selskapsrett og strafferett ved Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave om foretaksstraff i konsernforhold. Nina bistår videre med kontrakter og transaksjoner for aktører i energisektoren.

Arbeidserfaring

2022
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2021 - 2021
Praktikant, Sivilavdelingen – Justis- og beredskapsdepartementet
2021 - 2021
Praktikant, Internal Audit & Compliance – Orkla ASA

Utdanning

2016 - 2022
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2022
Strafferettslig konsernansvar