Menneskene

Norman Hansen Meyer

Partner, advokatOslo

Last ned profilbilde

Norman Hansen Meyer 2

Kompetanse

Norman Hansen Meyer rådgir aktører innenfor shipping- og offshorebransjen og bistår både i kontraktsforhandlinger, kjøp & salg av skip og med tvisteløsning i Norge og internasjonalt. Norman har omfattende erfaring med utarbeidelse og forhandling av en rekke ulike shipping- og offshorekontrakter som certepartier, skipsbyggingskontrakter, rigg-kontrakter, managementavtaler og andre serviceavtaler. Han rådgir også innenfor ulike former for offshore fabrikasjons- og installasjonskontrakter og har blant annet bistått ledende eiere av FPSO-er i forbindelse med bygging og konvertering av nye enheter. Gjennom mange års løpende rådgivning til en rekke ulike rederier, befraktere og operatører har Norman opparbeidet seg betydelig kompetanse på kommersielle og kontraktuelle problemstillinger innenfor både tradisjonell shipping og offshore slik som support, konstruksjon, subsea, seismikk, rigg og FPSO. Norman har videre lang erfaring med tvisteløsning nasjonalt og internasjonalt, og har ført flere saker for voldgift både i London (LMAA) og Singapore (SIAC og SCMA). Videre bistår han i spørsmål knyttet til sjøforsikring og lasteskader. Norman har omfattende kjennskap til kjøp og salg av skip, sale-leaseback og lignende transaksjoner.

Arbeidserfaring

2017
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2011 - 2017
Advokat – Nordisk Skibsrederforening, Oslo og Singapore
2010 - 2011
Dommerfullmektig – Sandefjord tingrett
2008 - 2011
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Thommessen AS
2007 - 2008
Juridisk rådgiver – Wallenius Wilhelmsen Logistics & Wilh. Wilhelmsen Investments, Australia
2005 - 2006
Vitenskapelig assistent – Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett
2000 - 2001
Sersjant, lagfører – Forsvaret, Militærpolitiet

Utdanning

2006 - 2007
Magister Juris (LL. M.) – University of Oxford
2001 - 2006
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo
1999 - 2000
Sersjant – Befalsskolen, Hæren

Publikasjoner

2021
Chambers Global Practice Guides - Shipping
International Arbitration Review (Norway Chapter), 2019 - 2022
International Comparative Legal Guide - Shipping (Norway), 2019 & 2020
Getting the Deal Through - Shipbuilding (Norway), 2019 & 2020
2019
Byggeprosjekter fra start til slutt – medforfatter – Advokatfirmaet Selmer AS
2006
Transportforsikring mot krigsfare – Marius 342/2006
Diverse artikler – Nordisk Medlemsblad