Kompetanse

Raymond Flåstøyl Halvorsen er spesialisert innen tvisteløsning, prosedyre og forhandlinger. Raymond prosederer jevnlig for domstolene i et bredt spekter av sivile saker og bistår også klienter i forbindelse med forliksforhandlinger, rettsmekling og i voldgift. Raymond er også spesialisert innen skipsfart og offshore ved Universitetet i Oslo, og bistår med rådgivning og oppfølging innen oljeservice- og offshoreprosjekter, i tillegg til gjennomgang og utarbeidelse av kontrakter samt kontraktsforhandlinger. Videre yter han bistand i tilknytning til kontraktsrett, arbeidsrett, entreprise og fast eiendom, i tillegg til øvrige rettsområder.

Arbeidserfaring

2023
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2022
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2018 - 2019
Fast advokat – Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA
2014 - 2017
Advokatfullmektig – Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA

Utdanning

2022
Executive Education – Saïd Business School, University of Oxford
2019
Executive Education – Harvard Law School
2009 - 2014
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2014
Regulering av tariffer for bruk av oppstrøms gassrørledningsnett på norsk kontinentalsokkel: Myndighetenes adgang til å fastsette og endre tariffene i tarifforskriften