Arbeidserfaring

2016 - 2019
Juridisk rådgiver/praktikant – Selvaag Bolig ASA
2018 - 2018
Trainee – Advokatfirmaet Selmer AS
2014 - 2015
Trainee – Daimyo AS
2017 - 2017
Prosjekttrainee – Advokatfirmaet Grette AS
2013 - 2018
Advokatsekretær – Advokatene ved tinghuset

Utdanning

Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Debitors utbedringsplikt og ansvar for utbedringskostnader ved mangler. En sammenlignende analyse av reguleringen i NF 15 og NS 8405