Kompetanse

Snorre Qveim-Leikanger er advokatfullmektig ved Selmers Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for energi og shipping/offshore. Snorre har erfaring med rådgivning og tvisteløsning til aktører innen energi, shipping/offshore og forsvarsindustrien, herunder med ulike former for samarbeidsprosjekter, samt bygging av skip og andre konstruksjoner. Han bistår norske og utenlandske klienter med forhandlinger, gjennomføring av prosjekter og generell kommersiell rådgivning. Snorre er også tilknyttet Selmers fagområde for Corporate, og er involvert i flere transaksjoner og M&A innen bransjeområdet energi. Snorre har videre bakgrunn som løytnant/militærjurist ved Forsvarsmateriells divisjon for maritime kapasiteter, hvor han jobbet med forhandlinger og kontraktsoppfølging av sjøforsvarets skipsbyggingprosjekter og våpensystemanskaffelser. Snorre har også erfaring fra U.S. Department of State hvor han var engasjert som rådgiver/analytiker ved den amerikanske ambassaden i Oslo.

Arbeidserfaring

2022
Fast advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2021 - 2022
Løytnant, jurist – Forsvarsmateriell - Divisjon for maritime kapasiteter
2020 - 2021
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2016 - 2020
Kontorsjef – International Council for Open and Distance Education (ICDE)
2015 - 2015
Rådgiver – U.S. Department of State
2014 - 2015
Vitenskapelig assistent – IE Business School

Utdanning

2018 - 2020
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo
2017 - 2018
Master i sjørett (LL.M.) – Universitetet i Oslo
2014 - 2017
Bachelor i Internasjonale studier – IE Business School
2013 - 2014
Markedsøkonom – Handelshøyskolen BI

Publikasjoner

2021
Chamber's Global Practice Guides: Shipping 2021
2018
From Manual to Autonomous: One-Hundred Years of Maritime Ship-to-Ship Collision Liability. On the Material Rules and Evaluation of Fault in Collisions between Vessels: Scandinavian Maritime Collision Liability from 1918 to 2018.