Menneskene

Stine Grønsten Fisketjønn

AdvokatfullmektigOslo

Last ned profilbilde

Stine Grønsten Fisketjønn

Kompetanse

Stine Grønsten Fisketjønn er spesialisert innen finansering og restrukturering i bank- og obligasjonsmarkedet. Hun bistår finansinstitusjoner, selskaper og tilretteleggere med finansiering og restrukturering både i Norge og på tvers av landegrenser. Stine har erfaring med flere typer finansieringstransaksjoner, inkludert oppkjøps-, eiendoms- og prosjektfinansiering for øvrig. Stine er aktiv i Selmers studentarbeid og holder forelesninger innen dynamisk tingsrett for studenter.

Arbeidserfaring

2021
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2021
Juridisk konsulent – Leieboerforeningen
2019 - 2019
Praktikant – University House – Legal Advice Centre

Utdanning

2015 - 2020
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2020
Utgjør Norges olje- og gassvirksomhet et brudd på forbudet mot grenseoverskridende miljøskade?