Home

Tradisjon for å tenke annerledes.

Den opprinnelige gründerarven, og evnen og viljen til å tenke nytt er − og vil alltid være − en sentral drivkraft i Selmer.

Advokatfirmaet Selmer ble etablert 1. januar 1985. De fire gründerne som startet firmaet var fra første stund opptatt av nytenkning, faglig utvikling hos medarbeiderne og en sterk firmakultur. I 2002 styrket Selmer rådgivningen ved å ansette revisorer og økonomer, som også den dag i dag jobber i team sammen med juristene.

I Selmer har vi alltid vært åpne for nye bransjer og idéer. Helt siden oppstarten har vi jobbet for å bidra til fremveksten av nye norske selskaper − flere av dem vokst til børsnotering og internasjonal ekspansjon. Det er viktig for oss å være tilgjengelig for gründere, og vi har i mange år bistått start-ups innen en rekke juridiske fagfelt.

I dag er Selmer rådgiver for et stort antall bedrifter i inn- og utland samt offentlig sektor. Vår kjerne ligger i eiendom, energi, transaksjon og tvist.

Evnen til å se sammenhenger og helhet er vår drivkraft. Juss alene gir riktige svar, men ikke nødvendigvis de beste rådene. Derfor ser vi jussen i kombinasjon med bransjekunnskap og kommersiell teft.

Litt om oss

Selmer 50 B0342

Selmer søker aktivt å styre klienters utvikling og risikostyring i en bærekraftig retning.

Advokatene og rådene vi gir er vårt viktigste verktøy for endring. Vårt tverrfaglige bærekraftsteam har spisskompetanse på den juridiske dimensjonen av bærekraft og compliance, og en praktisk og kommersiell tilnærming til rådgivning på bærekraftsrelaterte spørsmål.

Selmer er medlem i UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Som medlemsbedrift forplikter vi oss til FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Medlemskapet støtter opp under Selmers bærekraftstrategi, vår visjon og våre kjerneverdier.

UN Global Compact: Selmer Report 2021-2022

Selmers arbeid med bærekraft

Topprangert av internasjonale rangeringsbyråer. Våre kompetanseområders ledende posisjon i det norske markedet bekreftes gjennom de internasjonale rangeringsbyråene Chambers & Partners og Legal 500s årlige rangeringer.

Referanser og ratinger

  • Ratingbilde 2022 webside

Hva sier andre

  • Their knowledge about the industry combined with excellent legal expertise makes the communication swift and professional – and the process to understanding of our legal position and suggested way forward clear

    Chambers 2021

  • High efficiency. Excellent understanding of the legal issues combined with a commercial insight. Availability. Transparent and fair billing

    Chambers 2021

  • Their knowledge about the industry combined with excellent legal expertise makes the communication swift and professional – and the process to understanding of our legal position and suggested way forward clear

    Chambers 2021

En stor del av Selmers virksomhet er internasjonalt orientert. Vi bistår både utenlandske selskaper i Norge, og norske selskaper som utvider virksomheten sin til utlandet.

Vi samarbeider tett med anerkjente advokatfirmaer over hele verden, som kjenner sine hjemmemarkeder like godt som vi kjenner vårt.

Selmer er medlem av nettverkene Employment Law Alliance (ELA) og Taxand.

Internasjonal tilnærming