Jobb hos oss

Vi skaper varige verdier

Selmers visjon handler om å skape verdier for klientene våre og samfunnet vi er en del av. Men like viktig er det å skape varige verdier hos våre egne ansatte.

Selmer 050422 0936 web

Best på talentutvikling

Å være best på talentutvikling er en viktig ambisjon for oss fordi vi lykkes som selskap når medarbeiderne våre lykkes. Vi jobber med utvikling av talentene våre gjennom hverdagsledelse og utviklingsmål tilpasset hver enkelt medarbeider. Vi er også opptatt av å skape en god tilbakemeldingskultur i Selmer, som er viktig for læring og mestring. Slik skaper vi varige verdier hos oss selv og hverandre.

Din egen talentutvikler

Alle advokater i Selmer har sin egen talentutvikler. Talentutviklerens viktigste oppgave er å jobbe sammen med deg for å sikre at du får en god utvikling og karriere i Selmer. Det innebærer at dere sammen lager en konkret plan for din utvikling, og at du jevnlig får tilbakemeldinger på oppgaver du utfører. Fordi ingen av medarbeiderne våre er like, har talentutvikler et ansvar for å synliggjøre hvilke muligheter som finnes.

Selmer Pro

Selmer Pro er spydspissen i vårt talentutviklingsprogram. Det er et omfattende program for våre faste advokater og senioradvokater, i samarbeid med blant annet Harvard University og University of Oxford. Programmet inneholder et ukeslangt opphold ved ett av lærestedene der du får utviklet dine ferdigheter innen forretningsforståelse, strategi, ledelse og digital forståelse. Dette er fagområder man ikke lærer mye om på jussen, men som er viktige for å bli en god forretningsadvokat.

Opplæringsprogram for nyansatte

For å utvikle seg i rollen som advokat eller rådgiver er det nødvendig å opparbeide seg bransjekunnskap, kommersiell teft, gode kommunikasjonsferdigheter, forhandlingsevne og digital kompetanse.

Som nyansatt fullmektig eller analytiker i Selmer vil du få en introduksjon til de forskjellige forretningsområdene, som selskapsrett, arbeidsrett, skatterett, økonomi- og regnskapsforståelse og flere andre. Du vil også bli kjent med fagpersoner som tilhører forretningsstøtte i Selmer.

Eksterne kurs

I tillegg til vår interne kursvirksomhet følger vi nøye med på eksterne opplæringsmuligheter. Som ansatt i Selmer oppfordres du til å delta på relevante eksterne kurs og seminarer, både i og utenfor Norge, som gir deg anledning til å knytte verdifulle kontakter og opparbeide deg et eget nettverk.

Selmer 050422 0362 web
Selmer karriere 110822 SB 3048

Som økonom eller revisor i Selmer er du tilknyttet vårt forretningsområde Finansiell analyse og transaksjonsstøtte og jobber i i team sammen med juristene.

Les mer her

Analytiker i Selmer

Mann i skjorte smiler