Kompetanse

Frida Sophie Stang er tilknyttet energiavdelingen i Selmer hvor hun bistår ulike aktører i energisektoren med juridisk rådgivning i forbindelse med industriprosjekter og prosjekter innenfor forskning og utvikling. Som en del av Selmers ESG & Compliance-team bistår Frida selskaper med risikovurderinger i høyrisiko-jurisdiksjoner, hvor hun blant annet gjennomfører bakgrunnssjekker og integritetsundersøkelser. Frida har opparbeidet seg kompetanse innenfor bærekraft og ESG-rammeverket, hvor hun bistår med implementering av compliance-program, retningslinjer og rutiner innenfor både tradisjonell compliance og ESG. Frida skrev sin masteroppgave innenfor immaterielle rettigheter og bidrar med tverrfaglig kompetanse inn i Selmers energiavdeling.

Arbeidserfaring

2020 - 2020
Masterstipendiat – Advokatfirmaet Selmer AS
2017 - 2018
Arbeidsgruppeleder/vitenskapelig assistent – Universitetet i Bergen
2019 - 2019
Trainee – Advokatfirmaet Selmer AS

Utdanning

2015 - 2021
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

2020
Når utgjør tildekking av identiske varemerker en krenkelse av merkehavers enerett etter varemerkeloven § 4